China
本网站能更好地激活javascript

接头配件 - Serto压紧接头

Serto的径向模块化系统是独一无二的。拆装软管或管子连接时,无需改造或者弯曲管子或软管。当转动螺母时,卡套会微变形,并紧紧地夹在管子或软管上,不会造成任何损坏。通过使用管撑,即便是易变形的软管也可与金属管无泄漏的连接。

共有 5341 个结果

按照...订购:
12561140

Straight Union O-Ring Tube/Male 18mm_G1/2

Adapter - Pipe Nipple
数量:
对照商品
12525250

Adapter Tube/Female 10mm_G1/4

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12525550

Adapter Tube/Female 12mm_G3/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12525575

Adapter Tube/Female 15mm_G3/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12528975

Adapter Tube/Male 10mm_R1/4

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12529225

Adapter Tube/Male 6mm_R3/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12529450

Adapter Tube/Male 8mm_R1/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12529920

Adapter Tube/Male 10mm_R1/2

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12532490

Adapter Female/Male G1/8_R1/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12533210

Adapter Female/Male NPT1/2_R1/2

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12533220

Adapter Female/Male NPT1/4_R1/4

Adapter - Straight
数量:
对照商品
12533235

Adapter Female/Male NPT1/4_R3/8

Adapter - Straight
数量:
对照商品
对照商品

您最多能对照 4 种商品